HACCP, IFS, BRC, FSSC 22000

Norma HACCP je systém stanovení kritických bodů, který by měl minimalizovat riziko kontaminace potravin na cestě od výrobce ke spotřebiteli a zajistit tak jejich bezpečnost a nezávadnost.

Kritické body jsou riziková místa v procesu výroby, distribuci a prodeji potravin, ve kterých je vysoké riziko porušení nezávadnosti výrobku.

Více informací o deratizaci dle HACCP, IFS, BRC, FSSC 22000 v sekci HACCP. 

EN_16636.jpg

Jsme držitelem certifikátu:
BUREAU VERITAS EN 16636

Služby poskytované v rámci ochrany proti škůdcům

 • Označení boxů
 • Označení míst
 • Dokumentace
 • Monitoring
 • Vyhodnocení
 • Plán kontrol
 • Označení boxů
 • Označení míst
 • Dokumentace
 • Monitoring
 • Vyhodnocení
 • Plán kontrol
Proč Derator?
Kompletní dokumentace
Zásah do 24h.
Certifikace CEPA - EN 16636
Profesionální přístup

V rámci systémové ochrany před škůdci a HACCP zajišťujeme

Vstupní prohlídka

Vstupní prohlídku objektu, navržení optimálního řešení k zajištění fungujícího systému ochrany před škůdci včetně návrhu preventivních opatření.

Plánování preventivních kontrol

Harmonogram preventivních kontrol v oblasti deratizace, dezinsekce a dezinfekce. Četnost dle dohody (měsíční, pololetní, roční).

Instalace deratizačních boxů

Instalaci deratizačních boxů, které jsou určeny pro systém HACCP, jejich označení a zakreslení do plánku budov.

Instalace monitorovacích míst

Instalaci dalších monitorovacích míst zejména zaměřené na výskyt hmyzu a hlodavců a vyhodnocení monitoringu výskytu škůdců.

Vystavení protokolu

Vystavení protokolu o každé kontrole DDD a jeho archivace k nahlédnutí pro kontrolní orgány, audity apod.

Bezpečnostní listy

Součástí zpracované dokumentace, které zákazník dostane v přehledných deskách, jsou bezpečnostní listy k použitým přípravkům, osvědčení, živnostenský list, tabulky monitoringu, pojištění odpovědnosti, apod.

Jak vypadá správně provedené DDD?

 • Stanovení kritických bodů v oblasti DDD na vytipovaná riziková a zároveň bezpečná místa instalace deratizačních boxů.
 • Použití bezpečnostních a uzavíratelných deratizačních boxů s pevně fixovanou nástrahou, která by neměla z boxu při manipulaci vypadávat.
 • Použití nesypkých nástrah, ze kterých jsou patrné stopy po okusu hlodavce. Pevné nástrahy nevypadávají ze staničky jako například granule či zrní. U sypkých nástrah nelze přesně stanovit, zda se v objektu hlodavec vyskytl či nikoli.
 • Každá deratizační stanička (box) musí být řádně označena a zakreslena v plánu rozmístění nástrah v objektu. Aby byla zajištěna přehledná evidence všech deratizačních a dezinsekčních stanovišť v objektu. Součástí správně provedené DDD je vypracování kompletní dokumentace pro kontrolní orgány a audity (bezpečností listy, protokoly, osvědčení, plán umístění nástrah, zdravotní průkaz, pojištění odpovědnosti atd.)
 • Nevhodné umístění deratizačních boxů na místa s minimem možností výskytu škůdce. Špatné umístění deratizačních boxů v blízkosti otevřených potravin.
 • Použití nevhodných papírových deratizačních boxů, které jsou náchylné na vypadávání nástrahy a nedostatečně odolné vůči vlhkosti a poškození, nebo dokonce nástraha volně ložená na tácku.
 • Nevhodné použití sypkých nástrah, které mohou být rozsypány v okolí deratizačních staniček, což je v potravinářském provozu nepřípustné. Zároveň může být sypká nástraha roznášena hlodavci po objektu.
 • Deratizační staničky bez popisu a řádného označení a zakreslení do plánu rozmístění nástrah v objektu a potřebné dokumentace.

Rádi vám poradíme

V případě dotazů se vám budou naši odborníci věnovat